Balgat Dell Servisi

Balgat Dell Servisi, Dell diz�st�, notebook ve bilgisayarlar�n her t�rl� yaz�l�msal ve donan�msal ar�zalar�n� en k�sa zamanda garantili olarak tamir etmekteyiz. 35 y�ld�r hizmet verdi�imiz Balgat Dell Servisi olarak, siz de�erli m��terilerimize teknik elemanlar�m�z konular�n�n uzman� olarak hizmet vermekteyiz.

Sizlere sunmu� oldu�umuz hizmetler aras�nda �okmu yava�, �okmu �s�nan, Windows a��lm�yor, internete giremiyor, kendine kapan�yor, ekran� k�r�ld�, g�r�nt� yok, s�v� temas� olu�tu, ekran kart� ar�zal� gibi sorunlar�n�zda Dell Bilgisayar Servisi Balgat olarak hizmet vermekteyiz.

Balgat Dell Servisi

Balgat Dell Laptop Servisi

Dell Servisi Balgat �ubemizde, getirdi�iniz Dell bilgisayarlar�n bak�m ve onar�m s�resini minimum s�reye �ekerek sizlerin de zaman�n� bo�a harcamadan i�lerinizi halletmekteyiz. Balgat Dell laptop servisi olarak Dell notebook, laptop ve bilgisayar�n her �e�it yedek par�as� bulunmaktad�r. Ayr�ca Dell yedek par�a yelpazemiz sayesinde cihazlar�n�za uygun orijinal Dell yedek par�alar�.

Balgat Dell Servisi : ☎ :�0312 473 76 16 �☎ :�0312 473 76 69 �☎ :�Whatsapp: 0532 357 33 51 bizlere ula�abilirsiniz.

Balgat Dell Servisi
Dell �arj Aleti
Dell Ssd Harddisk de�i�imi
Dell Ekran De�i�imi
Dell Klevye de�i�imi
Dell Yedek Par�alar�

Balgat Dell laptop servisi

Balgat Dell Bilgisayar Servisi

Balgat Dell Servisi, m��teri memnuniyetini en �st seviyede tutmak ad�na �al��malar�n� s�rd�rmektedir. Dell Bilgisayar Servisimize getirdi�iniz Dell bilgisayarlar�n ar�zalar�n� en k�sa zamanda ��z�me kavu�turuyoruz. Ar�za tespiti ve tamir i�lemlerinde kulland���m�z yedek par�alar t�m�yle orijinal olup, cihazlar�n�z�n �mr�n� uzatmaktad�r.

Dell Servisi Balgat Servisimize ula�ma imkan�n�z yoksa, ar�za kayd� yapt�rarak cihaz�n�z� paketleyip kargoya verebilirsiniz. Ar�za tespiti i�lemi i�in herhangi bir �cret alm�yoruz. Balgat Dell Servisi olarak, 35 y�ld�r sizlerle birlikteyiz ve sizlere hizmet vermekten mutluluk duyuyoruz.

H�ZMETLER�M�Z

Ankara Dell Servisi olarak 20 y�ld�r Dell Bilgisayar, Notebook ve Laptop Tamiri Servisi u�ra�maktay�z ayr�ca Dell yedek par�a montaj� ve sat���n� yapmaktay�z.

�LET���M ADRES�M�Z

Kabil Cad. 74/A �ve�ler - Ankara
Tel:�0312 473 76 16
Tel: 0312 473 76 69
email: teknik et grupbilisim.com