Dell laptop almyor ne yapmalym?

Dell laptop hi almyor hatas? genellikle Laptopun donanmdan kaynaklanan sorunlardandr. Dell laptopun hi almamas ya da Windows'a gememesi, Windowsu amams durumunda yaplmas gereken ilk ilem biosdan donanm sfrlanmaldr.

Biosdan donanm sfrlama ilemi genelde birok sorunu dzeltir ve soruna neden olabilecek yazclm resetlemiz olursunuz.